Šola namiznega tenisa

ŠOLA NAMIZNEGA TENISA

V šolo namiznega tenisa se vključujejo otroci od 5 leta naprej.

Otroci se naprej spoznajo s športom preko elementarnih iger in pripravljalnimi specialnimi vajami. Njihovo znanje nadgrajujemo s pomočjo različnih pedagoških in športnih prijemov.

Trening so prirejeni po individualnih sposobnostih vsakega posameznika, v kolikor je to zahtevano s strani prvine ali elementa, ki se ga učimo.

Fb_nt_21