Ekipa

ŽIVIMO S ŠPORTOM  SRCU IN PRENAŠAMO NAŠE ZNANJE NAPREJ

 

Celotna kadrovska zasedba temelji na strokovnosti, znanju iz izkušnjah. Vsi trenerji  in inštruktorji imajo izobrazbo in usposobljenost priznano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in so zavedeni v Razvidu športnih delavcev.

Prav vse športne delavce pa združujejo skupni cilji:

- zagotoviti vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju

- zagotoviti vsem mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje, ki bodo omogočilo pridobiti gibalno kompetentnost na taki ravni, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga,

- varovati in spodbujali uveljavljanje moralnih in etičnih vrednot v športu

- krepiti vlogo in pomen športnih društev kot pomembnega dela civilne družbe, ki si s svojim  pretežno prostovoljnim delovanjem prizadevajo tudi za dobrobit celotne skupnosti

 

                                        Vsi nosimo ŠPORT V SRCU.

matic_jerancic-01-01-01
sabina_gosenca-01