Ekipa

ŽIVIMO S ŠPORTOM  SRCU IN PRENAŠAMO NAŠE ZNANJE NAPREJ

 

Celotna kadrovska zasedba temelji na strokovnosti, znanju iz izkušnjah. Vsi trenerji  in inštruktorji imajo izobrazbo in usposobljenost priznano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in so zavedeni v Razvidu športnih delavcev.

Prav si športnie delavce pa zdužujejo skupni cilji:

-       zagotoviti vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju

-       zagotoviti vsem mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje, ki bodo omogočilo pridobiti gibalno kompetentnost na taki ravni, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga,

 

            -        varovati in spodbujali uveljavljanje moralnih in etičnih vrednot v športu

 

            -       krepiti vlogo in pomen športnih društev kot pomembnega dela civilne družbe, ki si s svojim  pretežno

                  prostovoljnim delovanjem prizadevajo tudi za dobrobit celotne skupnosti

             

Vsi nosimo ŠPORT V SRCU.

tomaz_zabcic_1-01-01-01-01
sasa_stubljar-01-01
brane_final-01